Intre duhul lui Antonie cel Mare si biciul lui Zarathustra: Teodor Baconsky despre resentiment

Mă întrebi, draga Volo, cum definesc resentimentul. Poţi merge pe mîna lui Nietzsche, socotind că resentimentul rezumă  morala sclavilor. Dar autorul Ştiinţei voioase greşea privind tocmai creştinismul ca morală a sclavilor, întrucît resentimentul e ranchiuna, animozitatea şi „ţinerea de minte a răului” (he mnesikakia), pe care Părinţii Bisericii le numără printre păcatele grave.

Nu creştinismul e matricea resentimentului, ci revoluţia modernă, ca practică a unui anticreştinism radical. Antonimele resentimentului – iubirea, prietenia, uitarea sau iertarea – demonstrează, cu toată forţa rostirii,  că omul resentimentar este străin de valorile Evangheliei. Aş spune însă altceva, rugîndu-te să ierţi abaterea de la canoanele corectitudinii politice: resentimentul este ura de sine a sclavului care nu suportă povara libertăţii. Omul resentimentar se simte: 1. jignit din naştere. 2. neconsolabil. 3. inferior. El nu-şi acceptă originea, respinge solidaritatea şi detestă superioritatea altuia, pe care-l transformă, pentru a se justifica, în model negativ.

Omul resentimentar îşi propune să distrugă orice ierarhie bazată pe merit. Caută complicitatea în mediocritate. Recurge la energia distructivă a calomniei. Visează înjosirea universală, indistincţia, masificarea şi corolarul acestora: teroarea, dictatura, cenuşiul alienării prin supunerea lipsită de orice discernămînt. Din nenorocire, comunismul a multiplicat resentimentul şi i-a dat drepturi statistice, tot aşa cum parodia noastră democratică i-a asigurat – prin populismul ei antielitist – un prezent deopotrivă hidos şi vital. Toţi cei care nu vor să moară sufocaţi de resentiment îşi vor găsi scăparea între duhul lui Antonie cel Mare şi biciul lui Zarathustra.

Teodor Baconsky

3 Responses to Intre duhul lui Antonie cel Mare si biciul lui Zarathustra: Teodor Baconsky despre resentiment

  1. […] personalitati din cultura romaneasca: Teodor Baconski, Mihai Sora, Mircea Cartarescu. Citeste-le aici, […]

  2. […] personalitati din cultura romaneasca: Teodor Baconski, Mihai Sora, Mircea Cartarescu. Citeste-le aici, aicisi […]

  3. […] din cultura romaneasca: Teodor Baconski, Mihai Sora, Mircea Cartarescu și alții. Citeste-le aici, […]

%d bloggers like this: