Cultura românească în perspectivă transatlantică (interviuri)

Conf. dr. Maria-Sabina Draga Alexandru la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și asist. drd. Teodora Şerban Oprescu la Academia de Studii Economice, Bucureşti, sunt editorii volumului apărut la Editura Universității din București în 2009.

Lucrarea reprezintă unul dintre produsele cercetării efectuate în cadrul proiectului CNCSIS PNII – Idei Spațiul Cultural românesc în perspectiva transatlantică: De la post-comunism la post-aderare, realizat de o echipă de membri ai Centrului de Studii Americane de la Universitatea din București.

Proiectul a urmărit să investigheze, din perspectivă americană, spațiul cultural românesc în evoluția sa, de la marginalizarea de tip comunist, cu unele prelungiri chiar și după căderea comunismului, la accesul crescut către lumea globală. Studiul reunește o serie de interviuri pe care membrii și colaboratorii echipei le-au luat unor intelectuali, americani și americani de origine română, cunoscători ai culturii românești.

Pornind la la întrebări cadru, lucrarea a putut genera comentarii interesante de la cei intervievați. Toate acestea pot suscita interesul studenților, cadrelor didactice dar și specialiștilor în domenii variate: istorie, antropologie, lingvistică sau politologie.


Comments are closed.

%d bloggers like this: