Institutul Polonez: Kolakowski & Tismaneanu

Institutul Polonez din Bucureşti şi Curtea Veche Publishing au deosebita plăcere de a vă invita la lansarea volumelor Principalele curente ale marxismului (vol. III – Prăbuşirea) de Leszek Kołakowski şi Anatomia resentimentului coordonat de Vladimir Tismăneanu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 noiembrie 2010, la ora 12:00, la standul Curtea Veche din cadrul Târgului de Carte Gaudeamus (pavilion central Romexpo). La eveniment vor participa Teodor Baconschi, Ioan Stanomir, Angelo Mitchievici şi Natalia Mosor.

Principalele curente ale marxismului de Leszek Kołakowski
“Al treilea volum al istoriei marximului datatorate lui Leszek Kolakowski prezintă triumful stalinismului ca întrupare absolută a bisericii universale a comunismului. În experienţa stalinistă s-a împlinit de fapt ceea ce putem numi triumful nihilist al ecleziologiei şi soteriologiei bolşevice.  În acelaşi timp însă, fidel spiritului deschis al abordării sale antidogmatice şi opusă oricarei interpretări unidimensionale, regretatul filosof polonez analizează şi alternativele la ortodoxia sovietismului. În ultima parte a trilogiei sale, Kolakowski disecă acele curente ale marxismului occidental care s-au definit sau au fost percepute drept încercări de revigorare şi relansare a proiectului filosofic marxist. Într-adevăr, aşa  cum accentuează  şi Kolakowski, marxismul nu şi-a epuizat potenţialul de a fascina noi generaţii, şi implicit de a se afla la originea unei noi drame a istoriei. Dar, marxismul, odată demascat drept utopie totalizantă, a dus la revitalizarea antitezei sale, şi anume, tradiţia umanismului occidental întemeiat pe respectul pentru viaţa spiritului şi pe non-negociabila demnitate a individului.”
Vladimir Tismăneanu

Anatomia resentimentului – volum coordonat de Vladimir Tismăneanu
“Se vorbeşte tot mai mult despre resentiment, frustrare, ranchiună, chiar revanşă, drept mecanisme care ar putea explica ofensivele tot mai virulente împotriva ideilor şi practicilor pluralismului democratic. Mai mult, mie mi se pare că resentimentul este motivaţia adâncă a celor pentru care orice formă a nobleţii spiritului trebuie automat terfelită. Formule derogatorii de genul “las’că ştim noi” se întâlnesc cu eternele imprecaţii băşcălioase: “Dar cine-i el, sau ea, să ne dea nouă lecţii?”  Se recurge la fişe de cadre, se reproşează originea etnică, este reluată tema abjectă a “culpabilităţii genetice”.  Jargonul infam al “României Mari” (ce ruşine şi ce oroare ca această foaie să pângărească un ideal autentic) recidivează unde te aşteptai mai puţin…
Apar (ori reapar) personaje larvare care se caţără, graţiei atacurilor împotriva spiritelor ce clădesc, pe piedestaluri prin nimic meritate.  Resentimentul este inseparabil de voluptatea maculării, a înjosirii, a calomnierii. Nu toţi resentimentarii sunt spirite inferioare. Într-o carte mult-discutată publicată postum, un faimos cărturar făcea chiar un straniu elogiu al resentimentului.  Există deci şi cei care, deşi ar avea raţiuni să se opună valurilor resentimentare, nu îşi pot reprima pornirile demolatoare, furiile născute dintr-o adeseori auto-impusă solitudine.”  Vladimir Tismăneanu

One Response to Institutul Polonez: Kolakowski & Tismaneanu

  1. […] În prezentarea volumului Principalele curente ale marxismului (vol. III- Prăbușirea) de Leszek Kalakowsky, Vladimir Tismăneanu scrie următoarele: ,,Al treilea volum al istoriei marxismului datorate lui Leszek Kalakowsky prezintă triumful stalinismului ca întrupare absolută a bisericii universale a comunismului.”(subl. n MS), Vladimir Tismăneanu, ,,Institutul Polonez: Kalakowsky & Tismăneanu”, pe site-ul Tismăneanu.wordpress.com […]

%d bloggers like this: