Felicitari, Igor Cașu! Un volum despre crimele comuniste din Moldova sovietizata

Salut aici aparitia unei carti exceptionale, o contributie cat se poate de necesara la ceea ce se numeste exorcizare prin adevar, prin cunoastere. Am scris prefata cartii lui Igor Cașu, va apare odata cu lansarea cartii la Bucuresti, in Revista 22. Autorul, un istoric de o admirabila probitate, are dreptate: atunci cand crimele totalitarismului sunt ignorate, minimalizate sau uitate, societatile post-comuniste isi neaga viitorul democratic. Lucrarea a aparut la Editura Cartier din Chisinau.

Sa amintesc aici ca Igor Cașu a scris capitolul “Represiunile comuniste in Moldova sovietica” din Raportul Final al Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania (Humanitas, 2007). Impreuna cu Sergiu Musteata, a coordonat excelentul volum “Fara termen de prescriptie. Aspecte ale investigarii crimelor comunismului in Europa” (Editura Cartier,2011). A fost vicepresedinte al Comisiei pentru Studierea si Aprecierea Regimului Totalitar Comunist din Republica Moldova.

Pentru Igor Cașu, istoria, memoria si adevarul sunt inseparabile. In opinia mea, cu noua sa carte, el ne ofera o lucrare fundamentala pe care o vor pretui toti cei care tin la libertatea fiintei umane, o recuperare, erudita, pasionata si onesta, a unuia dintre capitolele prea putin cunoscute din ceea ce marele istoric Martin Malia a numit tragedia sovietica.

“Volumul propune, în premieră în felul său, o analiză complexă a fenomenului represiunilor politice în stânga Nistrului (a ceea ce va deveni din 1924 Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească) și în Basarabia după ocupația sovietică din 1940, până în 1956, când asistăm la condamnarea publică a crimelor comuniste, atribuite lui Stalin, la congresul al 20-lea al PCUS.

Dușmanul de Clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956

Documente inedite

Bazat pe documente inedite de arhivă, devenite abia recent accesibile, fiind vorba mai ales de fondurile fostului NKVD/KGB și al Ministerului de Interne de la Chișinău, dar și din arhiva fostului CC al PCM, volumul scoate în vileag mecanismele și scopul terorii comuniste în perioada lui Lenin și Stalin în spațiul transnistrean și basarabean, circumscrise într-un cadru mai larg, în special al teritoriilor sovietice anexate la 1940 (Țările Baltice, Ucraina de Vest), dar și a altor regiuni ale URSS.

Mărturii ale victimelor represiunilor

În egală măsură, sunt utilizate mărturii mai mult sau mai puțin cunoscute, dar și inedite, ale victimelor represiunilor politice sovietice și a urmașilor lor, precum și lucrări de referință din domeniu publicate în Republica Moldova și România, spațiul post-sovietic și occidental deopotrivă.

Deși nu e apanajul exclusiv al regimului bolșevic, aplicarea violenței la scară de masă față de populația civilă, pe timp de pace, plasează experiența sovietică într-o ipostază unică în epocă. Cadrul general al evoluției fenomenului represiunilor în masă este alternat cu numeroase studii de caz a unor persoane din diferite straturi sociale, grupuri etnice, profesiuni și confesiuni religioase.

Reacția societății la campaniile de terorizare a populației

Pe un alt palier al analizei, este evocată reacția societății la diferite campanii de terorizare a populației, precum arestări, execuții sumare, deportări și ucidere prin înfometare. Rezistența unor grupuri sociale sau etnice față de politica regimului este abordată de o manieră care încearcă să explice, în paralel, și fenomenul colaborării strânse a unei părți a populației cu regimul sovietic.

Relația statului-partid cu societatea nu e privită ca una statică, între doi actori monoliți, ci ca o relație dinamică, sinuoasă și complexă, în care există numeroase cazuri de solidaritate umană între oamenii de rând și membri ai administrației, mai ales la nivel local.

Privelegiile nomenclaturii comuniste

Este evocat și subiectul privilegiilor nomenclaturii comuniste, care explică, fie și parțial, brutalitatea cu care elita comunistă s-a dedat jafurilor și nelegiurilor la adresa unei populații disperate și atomizate. Sunt documentate cazuri de tortură și violență folosite de organele legale și extrajudiciare ale regimului comunist (Troicile, mai ales).

Holodomorul moldovenesc?

Este evidențiat într-un capitol separat amploarea și mecanismele declanșării foametei din RSSM în anii 1946-1947 care, după numărul de victime raportat la totalul populației, plasează fenomenul foametei moldovenești alături de marile tragedii în masă ale secolului al 20-lea, precum Holodomorul ucrainean din anii 1932-1933.

De ce e important să cunoaștem crimele comunismului?

Importanța cunoașterii de către intelectuali și cetățenii simpli a crimelor comunismului, în speță din teritoriul actual al Republicii Moldova, rezidă în faptul că o societate care își uită trecutul recent, în care au fost pedepsiți pe nedrept cei mai harnici, educați și pricepuți cetățeni ai săi, nu are nici un viitor. — Igor Cașu

Recenzie (Fragment din prefata)

”Deopotrivă erudită și accesibilă, impresionanta sinteză oferită de Igor Cașu vine să umple un gol istoriografic regretabil și nejustificat. Acum nu va mai fi posibil să spui: „N-am ştiut” ori „Nu cunosc subiectul”. Ceea ce a realizat în chip admirabil Igor Caşu înseamnă o recuperare a unui adevăr prea mult timp ocultat şi desfigurat, o împlinire a acelui deziderat pe care Anna Ahmatova, Monica Lovinescu şi Nadejda Mandelstam l-au numit salvarea memoriei. Închei această scurtă prefaţă reluând cuvintele marelui scriitor iugoslav Danilo Kiš: „Consider că istoria universală a infamiei o constituie secolul XX cu ale sale lagăre de concentrare – cele sovietice în primul rând. Infamia înseamnă că în numele ideii unei lumi mai bune, pentru care întregi generaţii au pierit, în numele unei idei umaniste, să construieşti lagăre şi să le ascunzi existenţa, distrugând deopotrivă oamenii şi visurile lor intime legate de o lume mai bună”.
Nu se lasă influenţat de acele mode care pun accentul pe o istoricitate impersonală, pe social în detrimentul politicului, ca şi cum cele două ar putea fi cumva separate. În Moldova sovietizată politicul a dictat toate opțiunile sociale, economice, culturale. Dacă nu acceptăm acest fapt, neglijăm chiar natura sistemului. Iar politicul era el însuşi impregnat de ideologie.” — Vladimir Tismăneanu

Despre Autor

Igor Cașu (născut la 8 octombrie 1973, Borogani, fostul raion Comrat, actualmente Leova, Republica Moldova) este un istoric, educator și realizator de manuale român din Republica Moldova.
În octombrie 2010 devine director (fondator) al Centrului pentru Studierea Totalitarismului de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. Este de asemenea editorialist la Adevărul, ediția Moldova, unde ține și o rubrică săptămânală intitulată Arhivele Comunismului. Reporter la Radio Europa Liberă, rubrica istoria trăită.”

http://www.bestseller.md/dusmanul-de-clasa-represiuni-politice-autor-igor-casu.html

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: