Pinacoteca malefică: Sorin Toma despre Dej și Răutu

Jurnalistul comunist Sorin Toma a fost unul dintre principalii activiști a ceea ce s-a numit frontul ideologic in anii stalinismului dezlănțuit. Ca redactor-șef al organului CC al PMR, “Scânteia”, ST a indeplinit fără murmur, in chip zelos și necondiționat, ordinele magnaților și, in primul rând, pe cele ale lui Gheorghiu-Dej. Cand i s-a cerut să-l “desființeze” pe Tudor Arghezi, a făcut-o fără jenă si fără rezerve intr-un pamflet de trista memorie, intrat in istoria infamiei din România comunizată. A cunoscut din interior lumea secretă, impenetrabilă, a nomenclaturii. Exclus din partid in 1960, reprimit in 1970, fiul versificatorului oficial din aniii 50, “academicianul” A. Toma, nu a mai revenit in cercul vrăjit al puterii. A emigrat in Israel unde a incetat din viață in martie 2016. Trecuse de o sută de ani. Am corespondat cu el in perioada cand lucram la cartea mea “Stalinism pentru eternitate”. In eseul la care dau link mai jos, transmis la RFE, reiau pasaje revelatoare din scrisorile sale referitoare la GGD si Leonte Răutu.

Image may contain: 1 person

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: